Olgu Sunumu

Ciddi Falciparum Sıtmasında Eritrosit Süspansiyonu ile Kan Değişimi Kararı ve Klinik Seyir Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu

10.4274/Tybdd.21939

  • Bülent Güçyetmez
  • Aylin Ogan
  • Sevdinaz Rasimoğlu
  • Berrin Yalçın Güder
  • Evren Sentürk
  • İbrahim Bağçivan
  • Hande Aygün
  • Ali Mert
  • Lütfi Telci

Gönderim Tarihi: 07.03.2013 Kabul Tarihi: 01.04.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(1):43-46

Eritrosit süspansiyonu ile kan değişimi(red cell exchange transfüzyon, RCET) ciddi falciparum sıtmasında parazit yükü ve toksemiyi azaltmak için uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Pulmoner ödem, metabolik değişiklikler, hiperkalemi, aritmi, sitrat toksisitesine bağlı hipokalsemi, rebound hipoglisemi, hipotermi, anaflaktik reaksiyonlar, hipotansiyon veya hipertansiyon, trombositopeni, trombo embolizm, koagülopati ve nekrotizan enterokolit RCET uygulamasının erken döneminde görülebilen majör komplikasyonlardır. Tedaviye direnç gelişmiş ciddi falciparum tanılı olgumuzda, RCET sonrası parazit yükü ve septik tabloda gerileme olmasına rağmen ciddi akut respiratuar distres sendromu (ARDS) gelişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ciddi falciparum sitmasi, eritrosit süspansiyonu ile kan degisimi, akut respirator distres sendromu (ARDS)