Olgu Sunumu

Ani Kardiyak Arrest ile Başvuran Hastada Hedefe Yönelik Sıcaklık Tedavisi ile Tam Nörolojik İyileşme: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2020.72677

  • Ahmet Şenol Uyar
  • Süleyman Ganidağlı
  • Ahmet Çam

Gönderim Tarihi: 09.07.2019 Kabul Tarihi: 17.07.2020 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Kardiyak arrest sonrası sağ kalımda nörolojik hasar etkilidir. Uygun hastalarda Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi (TTM), kardiyak arrest sonrası nörolojik hasarın engellenmesinde sık kullanılmaktadır. Bu yazımızda hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) nedeniyle başvuran hastada TTM uygulamasını sunduk. Kardiyak arrest nedeniyle 2 kez kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılan 32 yaşında hastada spontan dolaşımın dönmesi üzerine, reanimasyon yoğun bakımda vücüt sıcaklığı saatte 0.5 °C düşürülerek 35 °C’de 36 saat terapotik hipotermi uygulandı. Yatışının 6. gününde Glaskow Koma Skoru (GKS): 12, 8. günde ise GKS: 15’di. Yatışının 10. gününde kognitif fonksiyonları tam, desteksiz mobilize olan ve oral rejimini alan hasta, kliniğimize kabulünün 16. gününde bilinci açık, tam koopere, oda havasında solur şekilde taburcu edildi. TTM uygulaması, kardiyak arrest sonrası uygun hastalarda nörolojik hasarın engellenmesinde düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ani kardiyak arrest, hedeflenmiş sıcaklık yönetimi, yoğun bakım